Tobak och munhälsa

Att bruk av tobak inte är hälsosamt är ett känt faktum och inget som något skulle ifrågasätta med dagens stora kunskaper och breda forskning. Men att både rökning och snusning är skadligt är det faktiskt många som inte känner till. Tobak kan ha ett flertal skadliga effekter på tänder, tandkött och slemhinnor.

Dessutom kan rökning vara förrädiskt då den ger ett falskt intryck av bättre tandhälsa som i själva verket döljer underliggande problem. Detta är en falsk frihet som är lurig och kan skapa större problem i långa loppet.

Rökning är dåligt för tandhälsan

Att rökning i långa loppet missfärgar tänderna är ett känt faktum, gula rökartänder är ett känt faktum sedan långa tider. Men dina tänder kan få betydligt allvarligare skador än så av rökning. Emaljen är stark och klarar att bli utsatt för tobaksrök. Det är istället de vävnader som håller tänderna på plats som drabbas, alltså tandkött och benfäste.

Detta innebär att rökning på lång sikt kan leda till tandlossning. Modern forskning har visat på ett tydligt samband med rökning. Generellt sätt kan man säga att rökare har färre och sämre tänder rent genomsnittligt. Lagningar är också betydligt vanligare bland rökare.

Det första tecknet på tandlossning är oftast blödande tandköttet, men detta är förrädiskt eftersom utvecklingen ofta ser annorlunda ut för en rökare.

En rökare har sämre blodcirkulation, något som kan göra att tandköttet ser stramt och friskt ut. Det döljer då alltså en sjukdomsprocess som pågår. Om ingen tandläkare upptäcker detta i tid kan omfattande skador som inte upptäcks utvecklas till allvarliga problem utan att synas.

Har man långt framskriden tandlossning så kan tändernas rörlighet öka. Detta beror på att benvävnaden runt tänderna försvinner. Dessutom drar sig tandköttet tillbaka och skapar blottade tandhalsar.

Den enda vettiga slutsatsen om man är rökare med tandlossningen är att sluta. Annars blir behandlingen svårare att behandla på ett lyckat sätt. Om du slutar röka så ökar chanserna att ta hand om tandlossningen och du får en fräschare andedräkten.

Snus kan också ge tandproblem

Snus innehåller 2500 olika kemiska ämnen. Snusar man så skapas tydliga spår i munnen, bland annat frilagda tandhalsar och missfärgade tänder. Dessutom har snus dåliga effekter på munslemhinnan. Det kan handla om veckade förhårdnader där prillan läggs. Dessa förändringar kan ibland vara svåra att se, men de är ofta vitgula eller bruna. Dessa beläggningar försvinner dock när man slutar snusa.

Ett annat vanligt tandhälsoproblem bland snusare är nikotinstomatit. Detta innebär inflammation i munslemhinnan. Det är lutet i snuset som fräter på munslemhinnan och kan skapar stora tandproblem i långa loppet. Vi rekommenderar alla att sluta snusa för tandhälsans skull.

 

Att ta hand om tänderna är en av de viktigaste nycklarna till trivsel i livet. På god tandhälsa.se hjälper vi dig med tips och råd om tandhälsan. Håll koll – och slipp nya jobbiga tandläkarbesök.