Med tandvården i fokus

Tandvården är en otroligt viktig del av vår hälsa. Att kunna tugga normalt, le vackert och leva smärtfritt är något som alla bör kunna göra. Därför spelar tandvård så pass stor roll.

Tandvården nämns inte alltid i samband med begreppet hälsa, vilket är ett misstag eftersom den är av väsentlig betydelse för människornas välmående. Bra tänder ligger till grund för en god tuggförmåga som i sin tur bådar för en frisk mage och kropp. Rätt tandvård gör att man är fri från värk samt kan tugga och äta normalt. Det är något som sätter tandhälsan på en central plats för den enskilda individens allmänna hälsotillstånd. Sverige är ett av de länder som satsar hårt på förebyggande åtgärder inom tandvården.

Redan på dagis och förskola får barnen skölja tänderna med fluorlösning som förebygger problem och skapar en god munhälsa. Folktandvården bokar automatiskt årliga tandbesök för alla som är folkbokförda i landet och har rätt till tandvård. Dessa besök har för avsikt att hitta eventuella problem i tid och behandla dem. Självklart, finns det även akuttandvård om behovet av det plötsligt skulle dyka upp. Akuttandvård är dock oftast dyrare än vanliga rutinbesök.

Hur ofta bör du besöka tandläkaren?

Hur ofta en person bör besöka tandläkaren är något väldigt individuellt. Tidsintervallerna bör grundas på en bedömning av varje enskild patient. Det är en bedömning som grundas på tidigare sjukdomar, nuvarande tillstånd i munhålan och andra faktorer som möjligtvis kan påverka. En del patienter besöker tandläkaren flera gånger om året medan andra endast behöver gå en gång om året. Kontrollen har för avsikt att fånga upp skador i så tidigt skede som möjligt och åtgärda dem när de fortfarande är små. Det innebär nämligen både en snabbare och lindrigare behandling. Patienten slipper tandvärk och besök hos akuttandvården. För att behålla en god tandstatus bör man borsta tänderna på rätt sätt och följa tandläkarens råd om sin personliga hygien.

Estetisk tandvård - en viktig gren

Tandvården omfattar vanlig vård där hållagning, rotfyllning och förebyggande åtgärder ingår. Men det finns även en annan gren, nämligen den estetiska tandvården. Några vanliga behandlingar är tandblekning, skalfasader och korrigeringar. Som namnet självt antyder fokuserar sig estetisk tandvård på att skapa ett vackert leende och bättre utseende, till skillnad från den klassiska delen där själva lagningen av tänderna ligger i centrum. Allt fler väljer att komplettera sin vanliga tandvård med den estetiska för att förbättra utseendet. De flesta åtgärderna inom estetisk tandvård täcks inte av försäkringskassan. Läs mer på denna webbsida: https://solnadental.se/

18 Aug 2020

 

Att ta hand om tänderna är en av de viktigaste nycklarna till trivsel i livet. På god tandhälsa.se hjälper vi dig med tips och råd om tandhälsan. Håll koll – och slipp nya jobbiga tandläkarbesök.